Elazığ Belediyesi Arsa Satışı Karşılığı Hasılat Paylaşımı Yapacak

Elazığ Belediyesi Ulaşım A.Ş. tarafından, FAZ 1-2-3 arsa satışı karşılığı hasılat paylaşımı yapılacak.

ELAZIĞ 02.08.2022, 15:19 Miraç Karapınar
Elazığ Belediyesi Arsa Satışı Karşılığı Hasılat Paylaşımı Yapacak

Elazığ Belediyesi, arsa satışı karşılığında hasılat paylaşımı yapacak. Elazığ Belediyesi Ulaşım Anonim Şirketi tarafından FAZ 1-2-3 şeklinde arsa satışı karşılığı hasılat paylaşımı gerçekleştirilecek. Elazığ Belediyesi’ne ait olan Hankendi ve Aşağı Holpenk mahallelerindeki arsalarda paylaşım yapılacak. Kapalı teklif usulüyle yapılacak olan paylaşım; 16,17,18 Ağustos tarihlerinde gerçekleşecek.

FAZ 1 PAYLAŞIMI

Elazığ Merkez ilçesi, Hankendi ve Aşağı Holpenk mahalleleri, 6397ada, 1-2-3 parselde kayıtlı 41.085,74 metrekarelik taşınmaz, Hankendi ve Aşağı Holpenk mahalleleri, 6400 ada 1 parselde kayıtlı 56.578,03 metrekarelik taşınmaz ve, Hankendi ve Aşağı Holpenk mahalleleri, 6396 ada 1 parselde kayıtlı 40.940,84 metrekare taşınmaz FAZ 1 kapsamında.

FAZ 2 PAYLAŞIMI

Elazığ, Merkez İlçesi sınırları içinde mülkiyeti İdareye ait olan Hankendi ve Aşağı Holpenk Mahallesi 6398 ada 1 parselde kayıtlı 20.932,50 metrekare taşınmaz, Hankendi ve Aşağı Holpenk Mahallesi 6399 ada 1 parselde kayıtlı 24.104,46 metrekarelik taşınmaz, Hankendi ve Aşağı Holpenk Mahallesi 6401 ada 1 parselde kayıtlı 47.495,50 metrekarelik taşınmaz, Hankendi ve Aşağı Holpenk Mahallesi 6402 ada 1-2-3-7 parselde kayıtlı 31.709,52 metrekarelik taşınmaz FAZ 2 kapsamında.

FAZ 3 PAYLAŞIMI

Elazığ İli, Merkez İlçesi sınırları içinde mülkiyeti İdareye ait olan Hankendi Ve Aşağı Holpenk Mahallesi 6403 ada 1parselde kayıtlı 27.867,07 metrekarelik taşınmaz, Hankendi Ve Aşağı Holpenk Mahallesi 6402 ada 4-5-6 parselde kayıtlı 19.959,55 metrekarelik taşınmaz, Hankendi Ve Aşağı Holpenk Mahallesi 6404 ada 1 parselde kayıtlı 21.028,10 metrekarelik taşınmaz, Hankendi Ve Aşağı Holpenk Mahallesi 6406 ada 1-2 parselde kayıtlı 44.658,42 metrekarelik taşınmaz, Hankendi Ve Aşağı Holpenk Mahallesi 6405 ada 1 parselde kayıtlı 31.658,85 metrekarelik taşınmaz FAZ 3 kapsamında arsa satışı karşılığı hasılat paylaşımı yapılacak.

PAYLAŞIM ŞARTLARI

FAZ 1

 “Mülkiyeti Elazığ Belediyesine ait, işletim hakkı Şirketimize ait olan “Elazığ ili Merkez ilçesi, Hankendi ve Aşağı Holpenk mahalleleri, 6397ada, 1-2-3 parselde kayıtlı 41.085,74 m²’lik taşınmaz İmar Planında Konut Emsal:1,50’dir.

Elazığ ili Merkez ilçesi, Hankendi ve Aşağı Holpenk mahalleleri, 6400 ada 1 parselde kayıtlı 56.578,03 m²’lik taşınmaz İmar Planında Konut Emsal:1,00’dir. Elazığ ili Merkez ilçesi, Hankendi ve Aşağı Holpenk mahalleleri, 6396 ada 1 parselde kayıtlı 40.940,84 m²’lik taşınmaz İmar Planında Konut Emsal:1,00’dir. kayıtlı taşınmazların, Arsa Satışı Karşılığı Hasılat Paylaşımı Yöntemiyle Satılması ” işi.

Umut Elazığ  projesinin Faz 1. Etap alanda yapılacak taşınmazların idarece uygun görülecek projelerinin, her türlü teknik altyapı ve çevre düzenlemesinin yapılması, pazarlanması ve satışı ile idare gelir payının ödenmesidir. Proje ile ilgili görsellere www.umut-elazig.com adresinden ulaşabilinir.

İhalesi 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a Maddesine göre kapalı teklif usulü ile yapılacaktır İhale Arsa Satışı Karşılığı Hasılat Paylaşımı Yöntemiyle  15.08.2022 tarihinde saat 14.00’da Ahmet Tevfik Ozan Fuar ve Kongre Merkezi 2. Kat Toplantı Salonu (Üniversite Mah. Muhsin Yazıcıoğlu Bulv. No:68/1) Merkez Elazığ’ da İhale komisyonu huzurunda yapılacaktır. Teklifler en geç ihale günü saat 12.00’a kadar Kırklar Mah. Tahir Şaşmaz Cad. No: 1 Kat: 3 Merkez/Elazığ adresindeki, EBUAŞ Ulaşım Turizm A.Ş Ticari İşler  Müdürlüğüne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

İhale şartnamesi mesai saatleri içerisinde ücretsiz görüleceği gibi ihaleye iştirak edilmesi halinde 5.000,00 TL bedel karşılığında Ticari İşler Müdürlüğünden temin edilecektir.  Ayrıca Teklif verecek kişiler ayrıntılı bilgi için EBUAŞ Ticari İşler Müdürlüğünden veya (424) 212 30 40  nolu telefondan bilgi alabileceklerdir. Geçici Teminat, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 26. Maddesine göre hazırlanacak olup, Geçici Teminat tutarı 20.565.481,00 (YirmiMilyonBeşyüzAltmışBeşbinDörtyüzSeksenBir) TL’dir. Bankalar ve özel finans kurumlarının  verecekleri teminat mektuplarının limit içi ve süresiz olması olacaktır. İhale doğan bütün vergi, resmi harç, tapu harçları ,alım satım giderleri, eğitime katkı payı ile ödenmesi gereken tüm giderler ihale edilene aittir.

Teklifler ihale günü ihale saatine kadar sıra numaraları alındılar karşılığında İhale Komisyon  Başkanlığı’na verilecektir. Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Bu takdirde dış zarfın üzerine İhale Komisyon Başkanlığı'nın adresi ve hangi işe ait olduğu, isteklinin adı soyadı veya ticari unvanı ile açık adresi yazılır. Posta ile gönderilecek tekliflerin ilanda belirtilen saate kadar komisyon başkanlığına ulaşmış olması şarttır. Postada vuku bulacak gecikmeler kabul edilemez. Komisyon başkanlığına verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz

FAZ 2

Mülkiyeti Elazığ Belediyesine ait, işletim hakkı Şirketimize ait olan Elazığ İli, Merkez İlçesi sınırları içinde mülkiyeti İdareye ait olan Hankendi ve Aşağı Holpenk Mahallesi 6398 ada 1 parselde kayıtlı 20.932,50 m²’lik taşınmaz İmar Planında Konut Emsal:1,50’dir.

Elazığ İli, Merkez İlçesi sınırları içinde mülkiyeti İdareye ait olan Hankendi ve Aşağı Holpenk Mahallesi 6399 ada 1 parselde kayıtlı 24.104,46 m²’lik taşınmaz İmar Planında Konut Emsal:1,20’dir. Elazığ İli, Merkez İlçesi sınırları içinde mülkiyeti İdareye ait olan Hankendi ve Aşağı Holpenk Mahallesi 6401 ada 1 parselde kayıtlı 47.495,50 m²’lik taşınmaz İmar Planında Konut Emsal:1,00’dir. Elazığ İli, Merkez İlçesi sınırları içinde mülkiyeti İdareye ait olan Hankendi ve Aşağı Holpenk Mahallesi 6402 ada 1-2-3-7 parselde kayıtlı 31.709,52 m²’lik taşınmaz İmar Planında Konut Emsal:1,00’dir. kayıtlı taşınmazların, Arsa Satışı Karşılığı Hasılat Paylaşımı Yöntemiyle Satılması ” işi.

Umut Elazığ  projesinin Faz 2. Etap alanda yapılacak taşınmazların idarece uygun görülecek projelerinin, her türlü teknik altyapı ve çevre düzenlemesinin yapılması, pazarlanması ve satışı ile idare gelir payının ödenmesidir. Proje ile ilgili görsellere www.umut-elazig.com adresinden ulaşabilinir.

İhalesi 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a Maddesine göre kapalı teklif usulü ile yapılacaktır İhale Arsa Satışı Karşılığı Hasılat Paylaşımı Yöntemiyle  16.08.2022 tarihinde saat 14.00’da Ahmet Tevfik Ozan Fuar ve Kongre Merkezi 2. Kat Toplantı Salonu (Üniversite Mah. Muhsin Yazıcıoğlu Bulv. No:68/1) Merkez Elazığ’ da İhale komisyonu huzurunda yapılacaktır. Teklifler en geç ihale günü saat 12.00’a kadar Kırklar Mah. Tahir Şaşmaz Cad. No: 1 Kat: 3 Merkez/Elazığ adresindeki, EBUAŞ Ulaşım Turizm A.Ş Ticari İşler  Müdürlüğüne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. İhale şartnamesi mesai saatleri içerisinde ücretsiz görüleceği gibi ihaleye iştirak edilmesi halinde 5.000,00 TL bedel karşılığında Ticari İşler Müdürlüğünden temin edilecektir.  Ayrıca Teklif verecek kişiler ayrıntılı bilgi için EBUAŞ Ticari İşler Müdürlüğünden veya (424) 212 30 40  nolu telefondan bilgi alabileceklerdir. Geçici Teminat, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 26. Maddesine göre hazırlanacak olup, Geçici Teminat tutarı 17.987.830,00 (OnYediMilyonDokuzSeksenYediBinSekizYüzOtuz) TL’dir. Bankalar ve özel finans kurumlarının  verecekleri teminat mektuplarının limit içi ve süresiz olması olacaktır. İhale doğan bütün vergi,resmi harç,tapu harçları ,alım satım giderleri,eğitime katkı payı ile ödenmesi gereken tüm giderler ihale edilene aittir.

Teklifler ihale günü ihale saatine kadar sıra numaraları alındılar karşılığında İhale Komisyon  Başkanlığı’na verilecektir. Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Bu takdirde dış zarfın üzerine İhale Komisyon Başkanlığı'nın adresi ve hangi işe ait olduğu, isteklinin adı soyadı veya ticari unvanı ile açık adresi yazılır. Posta ile gönderilecek tekliflerin ilanda belirtilen saate kadar komisyon başkanlığına ulaşmış olması şarttır. Postada vuku bulacak gecikmeler kabul edilemez. Komisyon başkanlığına verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz

FAZ 3

Mülkiyeti Elazığ Belediyesine ait, işletim hakkı Şirketimize ait olan Elazığ İli, Merkez İlçesi sınırları içinde mülkiyeti İdareye ait olan Hankendi Ve Aşağı Holpenk Mahallesi 6403 ada 1parselde kayıtlı 27.867,07 m²’lik taşınmaz İmar Planında Konut Emsal: 1,00’dir.

Elazığ İli, Merkez İlçesi sınırları içinde mülkiyeti İdareye ait olan Hankendi Ve Aşağı Holpenk Mahallesi 6402 ada 4-5-6 parselde kayıtlı 19.959,55 m²’lik taşınmaz İmar Planında Konut Emsal: 1,00’dir. Elazığ İli, Merkez İlçesi sınırları içinde mülkiyeti İdareye ait olan Hankendi Ve Aşağı Holpenk Mahallesi 6404 ada 1 parselde kayıtlı 21.028,10 m²’lik taşınmaz İmar Planında Konut Emsal: 1,00’dir. Elazığ İli, Merkez İlçesi sınırları içinde mülkiyeti İdareye ait olan Hankendi Ve Aşağı Holpenk Mahallesi 6406 ada 1-2 parselde kayıtlı 44.658,42 m²’lik taşınmaz İmar Planında Konut Emsal: 1,50’dir. Elazığ İli, Merkez İlçesi sınırları içinde mülkiyeti İdareye ait olan Hankendi Ve Aşağı Holpenk Mahallesi 6405 ada 1 parselde kayıtlı 31.658,85 m²’lik taşınmaz İmar Planında Konut Emsal: 1,00’dir. kayıtlı taşınmazların, Arsa Satışı Karşılığı Hasılat Paylaşımı Yöntemiyle Satılması ” işi.

Umut Elazığ  projesinin Faz 3. Etap alanda yapılacak taşınmazların idarece uygun görülecek projelerinin, her türlü teknik altyapı ve çevre düzenlemesinin yapılması, pazarlanması ve satışı ile idare gelir payının ödenmesidir. Proje ile ilgili görsellere www.umut-elazig.com adresinden ulaşabilinir. İhalesi 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a Maddesine göre kapalı teklif usulü ile yapılacaktır İhale Arsa Satışı Karşılığı Hasılat Paylaşımı Yöntemiyle  17.08.2022 tarihinde saat 14.00’da Ahmet Tevfik Ozan Fuar ve Kongre Merkezi 2. Kat Toplantı Salonu (Üniversite Mah. Muhsin Yazıcıoğlu Bulv. No:68/1) Merkez Elazığ’ da İhale komisyonu huzurunda yapılacaktır. Teklifler en geç ihale günü saat 12.00’a kadar Kırklar Mah. Tahir Şaşmaz Cad. No: 1 Kat: 3 Merkez/Elazığ adresindeki, EBUAŞ Ulaşım Turizm A.Ş Ticari İşler  Müdürlüğüne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. İhale şartnamesi mesai saatleri içerisinde ücretsiz görüleceği gibi ihaleye iştirak edilmesi halinde 5.000,00 TL bedel karşılığında Ticari İşler Müdürlüğünden temin edilecektir.  Ayrıca Teklif verecek kişiler ayrıntılı bilgi için EBUAŞ Ticari İşler Müdürlüğünden veya (424) 212 30 40  nolu telefondan bilgi alabileceklerdir. Geçici Teminat, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 26. Maddesine göre hazırlanacak olup, Geçici Teminat tutarı 18.197.600,00 (OnSekizMilyonYüzDoksanYediBinAltıyüz) TL’dir. Bankalar ve özel finans kurumlarının  verecekleri teminat mektuplarının limit içi ve süresiz olması olacaktır.

İhale doğan bütün vergi,resmi harç,tapu harçları ,alım satım giderleri,eğitime katkı payı ile ödenmesi gereken tüm giderler ihale edilene aittir.

Teklifler ihale günü ihale saatine kadar sıra numaraları alındılar karşılığında İhale Komisyon  Başkanlığı’na verilecektir. Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Bu takdirde dış zarfın üzerine İhale Komisyon Başkanlığı'nın adresi ve hangi işe ait olduğu, isteklinin adı soyadı veya ticari unvanı ile açık adresi yazılır. Posta ile gönderilecek tekliflerin ilanda belirtilen saate kadar komisyon başkanlığına ulaşmış olması şarttır. Postada vuku bulacak gecikmeler kabul edilemez. Komisyon başkanlığına verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz”

Yorumlar (0)
07 Ağustos NÖBETÇİ ECZANELER
28
açık
Namaz Vakti 07 Ağustos 2022
İmsak 03:47
Güneş 05:23
Öğle 12:34
İkindi 16:23
Akşam 19:35
Yatsı 21:04
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Adana Demirspor 1 3
2. Alanyaspor 1 3
3. Trabzonspor 1 3
4. Beşiktaş 1 3
5. Gaziantep FK 1 1
6. Sivasspor 1 1
7. Ankaragücü 0 0
8. Antalyaspor 0 0
9. Fenerbahçe 0 0
10. Galatasaray 0 0
11. Hatayspor 0 0
12. Başakşehir 0 0
13. Kasımpaşa 0 0
14. Konyaspor 0 0
15. Ümraniye 0 0
16. Kayserispor 1 0
17. Karagümrük 1 0
18. Giresunspor 1 0
19. İstanbulspor 1 0
Takımlar O P
1. Adanaspor 0 0
2. Altay 0 0
3. Altınordu 0 0
4. Bandırmaspor 0 0
5. Bodrumspor 0 0
6. Boluspor 0 0
7. Denizlispor 0 0
8. Erzurumspor 0 0
9. Eyüpspor 0 0
10. Gençlerbirliği 0 0
11. Göztepe 0 0
12. Keçiörengücü 0 0
13. Manisa Futbol Kulübü 0 0
14. Pendikspor 0 0
15. Rizespor 0 0
16. Sakaryaspor 0 0
17. Samsunspor 0 0
18. Tuzlaspor 0 0
19. Ö.K Yeni Malatya 0 0
Takımlar O P
1. Tottenham 1 3
2. M.City 1 3
3. Bournemouth 1 3
4. Arsenal 1 3
5. Newcastle 1 3
6. Brighton 1 3
7. Leeds United 1 3
8. Chelsea 1 3
9. Brentford 1 1
10. Fulham 1 1
11. Leicester City 1 1
12. Liverpool 1 1
13. M. United 1 0
14. Wolverhampton Wanderers 1 0
15. Everton 1 0
16. West Ham United 1 0
17. Aston Villa 1 0
18. Crystal Palace 1 0
19. Nottingham Forest 1 0
20. Southampton 1 0
Takımlar O P
1. Almeria 0 0
2. Athletic Bilbao 0 0
3. Atletico Madrid 0 0
4. Barcelona 0 0
5. Cadiz 0 0
6. Celta Vigo 0 0
7. Elche 0 0
8. Espanyol 0 0
9. Getafe 0 0
10. Girona 0 0
11. Mallorca 0 0
12. Osasuna 0 0
13. Rayo Vallecano 0 0
14. Real Betis 0 0
15. Real Madrid 0 0
16. Real Sociedad 0 0
17. Real Valladolid 0 0
18. Sevilla 0 0
19. Valencia 0 0
20. Villarreal 0 0